Türkiye Cumhuriyeti

Türkiye Cumhuriyeti 29 Ekim 1923‘te bağımsızlığını ilan etti.

Türkiye, Avrupa ve Asya’nın kesişim noktasında olup; Azerbaycan, Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan ile birlikte ‘Yedi Bağımsız Türk Devleti‘nden bir tanesidir. Başkenti Ankara‘dır.

Ankara, Türkiye
Başkent Ankara’dan bir görüntü.

Ülkenin komşuları; batıda Yunanistan, kuzeybatıda Bulgaristan, kuzeydoğuda Gürcistan, doğuda Ermenistan, İran ve Nahçıvan, güneydoğuda ise Irak ve Suriye‘dir. Ayrıca güneyde Akdeniz‘e, Batıda Ege Denizi‘ne ve kuzeyde Karadeniz‘e kıyısı vardır. Jeopolitik konumu dolayısıyla önemlidir.

Türkiye Haritası

Türklerin Anadolu coğrafyasına ilk gelişi 4. yy‘da Batı Hunlar‘la gerçekleşmiştir. Daha sonraki yıllarda çeşitli Türk boylarının buraya akınlar düzenlediği ve zamanla Türk beyliklerinin kurulduğu bilinmektedir. Bu beylikler Anadolu’nun tamamen Türkleşmesini sağlamıştır.

Malazgirt Savaşı‘ndan sonra, 11. yy‘da Anadolu Selçuklu Devleti, 13. yy‘ın sonunda ise Büyük Osmanlı Devleti kurulmuştur. 1922‘ye kadar varlığını devam ettiren Osmanlı Devleti; Doğu Avrupa, Güneybatı Asya, Kuzey Afrika ve Atlas Okyanusu‘na kadar sınırlarını genişletmiş, döneminde ve bölgesinde oldukça güçlü bir etkisi olmuştur.

I. Dünya Savaşı‘nın kaybedenleri arasında yer alan Osmanlı Devleti her alanda zayıflamış, zamanla toprak kaybetmiş ve var olan toprakları da İtilaf devletlerince işgal altına alınmıştır. İşgal sonrasında, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde bir halk direnişi başlamış, Kurtuluş Savaşı büyük çabalarla kazanılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti 29 Ekim 1923‘te bağımsızlığını ilan etti.

Ülke nüfusu 78.741.053 olup, yönetim biçimi cumhuriyettir. Bayrağı; kırmızı zemin üzerine beyaz renkli hilal ve beş köşeli yıldızdan oluşmaktadır.

Ülkenin para birimi Türk Lirası olup, ekonomisi tarıma ve turizme dayanmaktadır.

Türkiye dört farklı iklim tipine sahiptir ve tarım arazileri oldukça verimlidir. Yeraltı kaynak zenginliğine sahip olsa da bu madenlerin çoğu işlenememektedir.

Türkiye Cumhuriyeti İstiklal Marşı

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl…
Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl!

Yorum Yapın

Your email address will not be published.

Bağımsız Türk Devletleri Kategorisinde Olanlar

Azerbaycan Cumhuriyeti

Azerbaycan, Güney Kafkasya’da yer alan; Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye Cumhuriyeti ve Türkmenistan

Kazakistan Cumhuriyeti

Kazakistan, Orta Asya’da yer alan; Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye Cumhuriyeti ve Türkmenistan ile

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Akdeniz’de bulunan Kıbrıs adasının kuzeyini teşkil edip, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye

Kırgızistan Cumhuriyeti

Kırgızistan, Orta Asya’da bulunmakta olup; Azerbaycan, Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Özbekistan, Türkiye Cumhuriyeti ve Türkmenistan

Özbekistan Cumhuriyeti

Özbekistan, Orta Asya’da yer alan; Azerbaycan, Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kırgızistan, Türkiye Cumhuriyeti, ve Türkmenistan