/

Türk Tarihine Giriş

Türk tarihi, günümüzdeki Türk halklarının ve yabancı halkların arasında zamanla erimeden önce Türk dilini konuşmuş olan Türk topluluklarının ortak tarihidir.

Göktürkler‘den önce var olmuş Türk dili konuşan topluluklar bazı tarihçiler tarafından “Türk” tabiri yerine “Ön Türk” olarak anılmaktadır.

Bu bölümde incelenecek olan ana başlıklar şu şekildedir;

Yorum Yapın

Your email address will not be published.

Tarih Kategorisinde Olanlar

İlk Türk Devletleri

Tarihte ilk çağ ve orta çağda İslamiyet öncesi döneminde kurulmuş olan Türk devletlerinin listesi; İlk Çağ İskitler

Türk Tarihi

Geçmişten günümüze Türklerin Tarihi Tarih, geçmişte yaşayan insanların yapmış olduklar her türlü faaliyetleri (savaşlar, göçler, antlaşmalar,