/

Türk Tarihi Kronolojisi – Milattan Önce

Milattan önce Türk Tarihi kronolojisi şu şekildedir;

20000 – 10000 : Yakutistan’da en eski insan izlerinin ait olduğu dönem.
4000 – 1000 : Anav Kültürü
3000 : Kelteminar Kültürü
2500 – 1700 : Afanasyevo Kültürü
1700 – 1200 : Andronovo Kültürü
1200 – 700 : Karasuk Kültürü
1200 : Kimmerler’in Güney Rus steplerini işgale başlaması.
1050 – 256 : Chou Devleti (Çin kaynaklarında “Hiung-nu” olarak adlandırılan Asya Hun kütlesinin çekirdeği.)
1000 : Filistin’de Birleşik İsrail Krallığı’nın kuruluşu.
922 : Birleşik İsrail Krallığı’nın ikiye ayrılması; kuzeyde İsrail Krallığı, güneyde Judah Krallığı.
800 – 200 : İskitler / Sakalar
700 – 100 : Tagar ve Taştık Kültürü
700 : İskitler’in step bölgesinde Kimmerler’in yerini alması.
700 – 330 : Basra Körfezinin kuzeyinde Pers İmparatorluğu’nun temeli atıldı.
624 – 543 : Buda (Budizm din ve felsefi sisteminin kurucusu.)
6. Yüzyıl : Maveraünnehir’in Darius I ve Sirus döneminde İranlı Açamenidler tarafından istilası.
586 : Judah’ın Babilliler tarafından işgali ve Kudüs’ün harab edilmesi.
539 : Filistin’in Pers İmparatorluğu’na katılması.
4. Yüzyıl : Sarmatlar’ın İskitler’i hakimiyetleri altına almaya başlaması.
332 : Büyük İskender’in Kudüs’ü alması.
329 – 328 : Büyük İskender’in Maveraünnehir’i istila ve Semerkant’ı zapt etmesi.
325 – 297 : Hindistan’da bulunan Mauryan İmparatorluğu’nun kurucusu Chandragupta Maurya’nın saltanatı.
325 – 187 / 185 : Mauryan İmparatorluğu’nun kuruluşu.
318M.Ö – 216M.S : Hiung-nular / Asya Hunları
305 : Seleukos hanedanının kurucusunun kendini kral ve başkenti Antakya ilan etmesi.
3. M.Ö – 7. M.S : Ogurlar / Bulgarlar
250 : Partlar
221 – 210 : Çin Si Huang Ti (Çin Seddi’ni yaptırmıştır.)
210 – 174 : Hunlar
206 : Çin’de Han Hanedanlığı’nın kurulması.
201 – 199 : Mete Han’ın Bozkır bölgelerinde Çin hakimiyetine son vermesi.
187 – 185 : Son Mauryan İmparatoru Brihadratha’nın saltanatı ve ölümü.
177 – 176 : Hunlar’ın Yüe-çi’lere saldırması.
174 – 161 / 160 : Mete Han’ın oğlu Ki-ok dönemi.
167 – 105 : Hunlar’ın Çinliler ile savaşları.
160 – 126 : Ki-ok’un oğlu, Mete Han’ın torunu Kün-çin dönemi.
141 – 128 : Hunlar’dan kaçan Yüe-çiler’in Grek-Baktria Krallığı’nı istilası ve buraya Toharistan adını vermeleri.
138 : Chang Chien başkanlığında ilk Çin diplomatik heyetinin Fergana Vadisi’ne gitmesi.
126 : Vu-Ti’nin Hun merkezi Kansu’yu işgal etmesi.
126 – 117 : Kansu’yu kabeden Hunlar’ın Göbi’den Orhun nehri bölgesine kayması.
121 : General Ho Chu-ping komutasındaki Çinliler’in Hunlar’ı yenmesi.
119 : Vuhuanlar’ın Hunlar’ın egemenliğinden Çinliler’in egemenliğine geçmesi.
106 : Çinliler ile İranlılar arasında diplomatik ilişkilerin kurulması.
102 : Çinliler’in Hokand’ı zaptı.
2. Yüzyıl Sonu : Saka Türkleri’nin (Doğulu İskitler’in) Baktra’ya gelişi.
63 : Filistin’in Roma İmparatorluğu’nun eline geçmesi.
55 – 48 : Hun tahtındaki kriz sonrası Hunlar’ın ikiye bölünmesi.
46 (51) : Vuhuanlar’ın zayıflayan Hunlar’a saldırması.
36 : Batı Hun lideri Çi-çi Han’ın ölümü.

Yorum Yapın

Your email address will not be published.

Tarih Kategorisinde Olanlar

Türk Tarihine Giriş

Türk tarihi, günümüzdeki Türk halklarının ve yabancı halkların arasında zamanla erimeden önce Türk dilini konuşmuş olan

İlk Türk Devletleri

Tarihte ilk çağ ve orta çağda İslamiyet öncesi döneminde kurulmuş olan Türk devletlerinin listesi; İlk Çağ İskitler

Türk Tarihi

Geçmişten günümüze Türklerin Tarihi Tarih, geçmişte yaşayan insanların yapmış olduklar her türlü faaliyetleri (savaşlar, göçler, antlaşmalar,