Türk Göçleri Haritası

Türk Göçleri

Türkler göç ederek dünyada çok geniş bir alana yayıldı.

Türkler bulundukları Orta Asya bölgesinden çeşitli nedenlerle göç etmişlerdir. Bu göçlerin M.Ö. XVI.yüzyılda başladığı ve M.Ö. XII. yüzyıl ve M.S. IV. – IX. yüzyıllarda yoğunluk kazandığı bilinmektedir.

Göçlerin Nedenleri

Orta Asya’da değişen iklim şartları göçlerin en önemli nedenlerinden biridir. Orta Asya’da baş gösteren kuraklık, nüfusun artmasına bağlı olarak tarım alanlarının ve otlak alanların daralması, hayvan hastalıklarının ortaya çıkması, Türk boylarının birbirleriyle olan mücadelesi ve mücadeleyi kaybeden boyun bölgeyi terk etmesi, ÇinMoğol baskıları, cihan hakimiyeti ideali Türklerin başka bölgelere göç etmesine yol açan nedenlerdir.

Göçlerin Sonuçları

Yapılan göçler sonucunda Türkler geniş bir alana yayıldı. Bu durum Türk tarihinin belirli bir alanda, bir bütün olarak incelenmesini zorlaştırmıştır. Farklı topluluklarla etkileşimde bulundular. Gittikleri bölgelere Türk kültürünü götürerek, Türk kültürünün geniş bir alana yayılmasını sağladılar. Bazıları gittikleri bölgenin kültürünü benimseyerek Türklük özelliklerini kaybettiler. Bu durum Türk boyları arasında siyasi, sosyal, dini ve ekonomik farklılıkların oluşmasına yol açtı. Ayrıca göç eden Türkler gittikleri bölgelerde yeni devletler kurdular.


Kaynakça;
TAŞAĞIL Ahmet, Orta Asya Türk Tarihi, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir 2011.

KOCA Salim, Türkler Ansiklopedisi, C.1, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002.

Yorum Yapın

Your email address will not be published.