Türk Adının Okunuşu

"Türük" kelimesi zamanla "Türk" halini almış ve bu şekilde kullanılmaya başlanmıştır.

Türklerin Millet Oluşu

Türk adı, tarihi kaynaklarda değişik şekillerde gözlemlenmektedir. Farklı milletlerin kaynaklarında, farklı anlamlarda geçen Türk adı, okunuş itibariyle de kavimlere göre değişiklik göstermiştir.

Türk kelimesi Türkçe‘de; Orhun Yazıtları‘nda hem “Türk” hem de “Türük” olarak iki şekilde geçmektedir. Zamanla iki heceli olan “Türük” kelimesi yerine “Türk” kelimesi kullanılmaya başlanmıştır.[1]

Çince‘de, “T’u-küe” olarak geçen Türk kelimesi, Çince’de “r” harfi olmadığından dolayı iki heceli olarak okunur.[2]

Araplar ve İranlılar ise, Türk kelimesini “Turk” diye telaffuz ederler. Türk kelimesi, XI. ve XII. asırlardan kalma Rus kaynaklarında “Tork” ve “Torki” (Türk ve Türkler) şeklinde geçmektedir.[3]


Notlar;
[1] İbrahim Kafesoğlu, “Türk Adının Telaffuzu”, Türkler Ansiklopedisi, C.1, (Ankara: Yeni Türkiye, 2002), s.314
[2] İbrahim Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü (İstanbul: Ötüken, 1997), s.43
[3] İbrahim Kafesoğlu, age, s.314

Kaynakça;
KAFESOĞLU İbrahim, Türkler Ansiklopedisi, C.1, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002.
KAFESOĞLU İbrahim, Türk Milli Kültürü, Ötüken, İstanbul 1997.

Yorum Yapın

Your email address will not be published.

Türk Tarihine Giriş Kategorisinde Olanlar

Türk Göçleri

Türkler bulundukları Orta Asya bölgesinden çeşitli nedenlerle göç etmişlerdir. Bu göçlerin M.Ö. XVI.yüzyılda başladığı ve M.Ö.

Türklerin Ana Yurdu

Türklerin Orta Asya‘da kurduğu büyük ve güçlü devletler her araştırmacının dikkatini çekmiştir. Türkler, Orta Asya’nın yanı sıra

Türklerin Karakteristik Özellikleri

Türkler, edepli, terbiyeli, akıllı ve azimlidir; hoşgörülüdür ve tedbir sahibidir. Türkler yurtlarını çok severler, yurdundan ayrı düştüğünde özler

Türklerin Millet Oluşu

Türk adı, günümüzde aynı dili konuşan, ortak bir tarihi olan ve böylece belirli özellikler kazanan insanların ortak