Türklerin Millet Oluşu

Türk Adının Okunuşu

"Türük" kelimesi zamanla "Türk" halini almış ve bu şekilde kullanılmaya başlanmıştır.

Türk adı, tarihi kaynaklarda değişik şekillerde gözlemlenmektedir. Farklı milletlerin kaynaklarında, farklı anlamlarda geçen Türk adı, okunuş itibariyle de kavimlere göre değişiklik göstermiştir.

Türk kelimesi Türkçe‘de; Orhun Yazıtları‘nda hem “Türk” hem de “Türük” olarak iki şekilde geçmektedir. Zamanla iki heceli olan “Türük” kelimesi yerine “Türk” kelimesi kullanılmaya başlanmıştır.[1]

Çince‘de, “T’u-küe” olarak geçen Türk kelimesi, Çince’de “r” harfi olmadığından dolayı iki heceli olarak okunur.[2]

Araplar ve İranlılar ise, Türk kelimesini “Turk” diye telaffuz ederler. Türk kelimesi, XI. ve XII. asırlardan kalma Rus kaynaklarında “Tork” ve “Torki” (Türk ve Türkler) şeklinde geçmektedir.[3]


Notlar;
[1] İbrahim Kafesoğlu, “Türk Adının Telaffuzu”, Türkler Ansiklopedisi, C.1, (Ankara: Yeni Türkiye, 2002), s.314
[2] İbrahim Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü (İstanbul: Ötüken, 1997), s.43
[3] İbrahim Kafesoğlu, age, s.314

Kaynakça;
KAFESOĞLU İbrahim, Türkler Ansiklopedisi, C.1, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002.
KAFESOĞLU İbrahim, Türk Milli Kültürü, Ötüken, İstanbul 1997.

Yorum Yapın

Your email address will not be published.