Atatürk, Komünizm ve Türkiye Komünist Fırkası

Atatürk‘e göre, Atatürkçülük ilkelerinden taviz verilmeden diğer ülkeler ile ittifaklar kurulabilir, antlaşmalar yapılabilirdi. Onun güttüğü dış politika gerçekçi ve yararcıydı. Bu açıdan, Milli Mücadele döneminde başlayıp Cumhuriyet‘in ilanından sonra da

Yazıyı Oku

​Ö​zsoy Destanı Operası

Özsoy Operası, 19 Haziran 1934 tarihinde Ankara Halkevi’nde devlet başkanları huzurunda sahnelenen Cumhuriyet döneminin ilk lirik sahne eseridir. Yeni kurulan cumhuriyeti yakından takip eden İran Şahı Rıza Pehlevi’nin, 1934 yılında

Yazıyı Oku

Dede Korkut Kitabı’na Göre Kadınlar

Asıl adı “Kitâb-ı Dede Korkud Alâ Lisân-ı Tâife-i Oğuzân” olan ve “Dede Korkut Hikayeleri” olarak bildiğimiz eserin ‘Mukaddime’ bölümünde Dede Korkut, kadınları dört gruba ayırmaktadır: “Ozan söyler: Karılar dört türlüdür;

Yazıyı Oku

Atatürk Tavana Ateş Etmemi Söyledi!

Dünyanın ilk kadın savaş pilotu ve Atatürk’ün manevi kızı olan Sabiha Gökçen, 1980 yılında TRT’nin “Atatürk’ten Anılar” programına konuk olur. Nazmi Kal ile yaptığı söyleşide Gökçen, çok değerli anılar aktarır.

Yazıyı Oku

Sarayda Bir Cinci Hoca

Osmanlı padişahlarından Sultan İbrahim, Kafes günlerinde can korkusuna düşmüş, bu durum da onun psikolojik sarsıntılar geçirmesine neden olmuştu. Zaman zaman kendisini okutmak üzere çeşitli hocaları yanına çağırmaktaydı. Sultan olunca devam

Yazıyı Oku

Eski Türklerde Kafatası Kültü

Eski çağlarda bazı savaşçı toplumlarda görülen kafatası kültü, Türkler arasında da yer bulmuştur. İskitler ve Hunlar’da, savaşlarda öldürülen düşmanın kafatasını toplama, yemin törenlerinde düşmanın kafatasından içki içme gibi adetler vardır

Yazıyı Oku

Avrupa’da Türk Korkusu

I. Ferdinand’ın Kanuni’ye yolladığı elçi Ogier Ghislain de Busbecq “Türk tehlikesi” için şöyle der: “Bizce tamamen bilinen, zafer prensiplerinden mahrum, topraklarımıza hücum eden alelade bir düşman olsaydı, kuvvetlerimiz de ona

Yazıyı Oku

Atatürk’ün Gazetede Hükümeti Eleştirmesi

Mustafa Kemal Atatürk, 1937 yılının 23-27 Ocak günlerinde “Asım Us” imzasıyla bir dizi makale yayımlamıştır. Kurun Gazetesi’nde yayınlanan 5 makalelik dizinin konusu, o günlerde hakkında en ateşli tartışmaların yapıldığı Hatay

Yazıyı Oku

İmparatorluğun Doğu Toprakları ve Araplaşma

I. Dünya Savaşı’nda Cemal Paşa’nın emir subayı olarak görev yapan Falih Rıfkı Atay; Suriye, Filistin ve Kanal Cepheleri’nde gözlemlerini, yaşadıklarını ve Osmanlı Devleti’nin yıllar boyunca hakimiyeti altında tuttuğu Orta Doğu’da

Yazıyı Oku