Türk Tarihine Giriş

Türk tarihi, günümüzdeki Türk halklarının ve yabancı halkların arasında zamanla erimeden önce Türk dilini konuşmuş olan Türk topluluklarının ortak tarihidir. Göktürkler‘den önce var olmuş Türk dili konuşan topluluklar bazı tarihçiler

Yazıyı Oku

İlk Türk Devletleri

Tarihte ilk çağ ve orta çağda İslamiyet öncesi döneminde kurulmuş olan Türk devletlerinin listesi; İlk Çağ İskitler (Sakalar) M.Ö. 8. yüzyıl M.Ö. 3. yüzyıl Asya Hun İmparatorluğu (Büyük Hun İmparatorluğu) M.Ö. 220-46 Avrupa

Yazıyı Oku

Türk Tarihi

Geçmişten günümüze Türklerin Tarihi Tarih, geçmişte yaşayan insanların yapmış olduklar her türlü faaliyetleri (savaşlar, göçler, antlaşmalar, sosyal ve ekonomik yaşayışlar vb.) yer – zaman göstererek, neden – sonuç içerisinde, belgelere

Yazıyı Oku