Sarayda Bir Cinci Hoca

Osmanlı padişahlarından Sultan İbrahim, Kafes günlerinde can korkusuna düşmüş, bu durum da onun psikolojik sarsıntılar geçirmesine neden olmuştu. Zaman zaman kendisini okutmak üzere çeşitli hocaları yanına çağırmaktaydı.

Sultan olunca devam eden bu halin tedavisi için Sultan İbrahim’in annesi Kösem Sultan, üfürükçülükte her nasılsa daha medrese talebesiyken nam salmış olan Cinci Hüseyin Efendi’yi saraya çağırdı. Saraya böylelikle adımını atan Cinci Hüseyin, zamanla hanedan çevresinde önemli bir yer elde etti, nüfuzlu hale geldi. Öyle ki bir takım önemli makamlara pek çok kimse onun sayesinde geldi. Ayrıca Cinci Hüseyin, vakıflardan günlük olarak gelen 500 akçelik maaşının yanında aldığı rüşvetlerle inanılmaz bir servet biriktirdi.

Cinci Hüseyin Hoca, Sultan İbrahim tahttan indirilip katledildiği zaman yerine geçen (1648) padişah IV. Mehmet’e isyan edenler arasında yer aldı. Bu sırada kendisinden Hazine’ye para yardımında bulunması istenmiş ancak red cevabı vermişti. Çavuşbaşı tarafından yakalanınca “Beni padişaha hoca ederseniz çok para veririm” dediyse de bu rüşvet teklifi etkili olmadı ve Cinci Hüseyin Efendi’nin, iki yüz milyon akça değerindeki samur kürk, altın gümüş kaplardan başka 30 milyon akçalık servetinin yeri işkence ile öğrenildi.

Hazine cülus olarak dağıtılırken Cinci Hoca, sürgüne gönderildiği Limni Adası’nda idam edildi.


Kaynakça:
Halil İnalcık, Devlet-i Aliyye: Osmanlı İmparatorluğu Üzerine Araştırmalar – II, s.250-251

Yorum Yapın

Your email address will not be published.

Tarihi Anlatılar Kategorisinde Olanlar

​Ö​zsoy Destanı Operası

Özsoy Operası, 19 Haziran 1934 tarihinde Ankara Halkevi’nde devlet başkanları huzurunda sahnelenen Cumhuriyet döneminin ilk lirik