Özbekistan Cumhuriyeti

Özbekistan Cumhuriyeti, 1 Eylül 1991‘de bağımsızlığını ilan etmiştir.

Özbekistan, Orta Asya’da yer alan; Azerbaycan, Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kırgızistan, Türkiye Cumhuriyeti, ve Türkmenistan ile birlikte ‘Yedi Bağımsız Türk Devleti‘nden bir tanesidir. Başkenti Taşkent’tir.

Taşkent, Özbekistan Cumhuriyeti
Başkent Taşkent’ten bir görüntü.

Ülkenin komşuları; kuzeyde ve batıda Kazakistan, doğuda Kırgızistan ve Tacikistan ile güneyde Afganistan ve Türkmenistan’dır.

Kazakistan Haritası

Orta Asya‘nın en kalabalık Türk topluluğu olan Özbekler‘in adı, Altın Orda Devleti‘nin hanı Özbek Han‘dan gelmektedir.

19. yy‘da Türkistan‘da iyice ilerlemiş olan Rusların hakimiyeti altında yarı bağımsız olarak varlığını sürdüren Buhara Hanlığı‘ndaki Özbekler, çeşitli baskılara ve zulümlere maruz kaldı.

Bölgede Harezm ve Buhara Sovyet Halk Cumhuriyetleri‘nin kurulmasıyla “Basmacı Ayaklanması” olarak bilinen bir halk direnişi başladı.

Bu hareket Ruslar tarafından bastırılmış, bölgedeki cumhuriyetler birleştirilip tamamen SSCB‘ye dahil edilmiştir.

SSCB’nin çöküşüyle, Özbekistan, 1 Eylül 1991‘de bağımsızlığını ilan etmiştir.

Ülkenin nüfusu 31,576,400 olup, yönetim biçimi cumhuriyettir. Bayrağı; mavi, beyaz, yeşil renkteki yatay şeritler ve beyaz şeridi diğerlerinden ayırak kırmızı ince şeritler ile mavi zemin üzerindeki beyaz bir hilal ve 12 adet küçük beş köşeli yıldızdan oluşmaktadır.

Ülkenin para birimi Özbekistan Somu‘dur, ekonomisi tarım ve sanayiye dayanmaktadır. Ayrıca doğalgaz, altın ve uranyum gibi önemli yeraltı kaynaklarına sahiptir.

Özbekistan’da karasal iklim tipi hakim olup nüfusun önemli bir kısmı tarımla uğraşmaktadır.

Özbekistan Cumhuriyeti Milli Marşı

Güneşli, hür ülkem, halka baht, kurtuluş,
Sen kendin dostlara yoldaş, şefkatli!
Gelişir ebediyen bilim ve fen, sanat,
Şöhretin parlasın var oldukça cihan!

Altın bu vadiler, can Özbekistan,
Ataların kahraman ruhu sana yar!
Ulu halk kudreti coştuğu zaman
Âlemi büyüleyen diyar!

Göğsü geniş Özbek’in gitmez imanı,
Özgür, genç evlatlar sana güçlü kanat!
İstiklâl meşalesi, barış bekçisi,
Haksever, ana yurt, ebediyyen ol abat

Yorum Yapın

Your email address will not be published.

Bağımsız Türk Devletleri Kategorisinde Olanlar

Azerbaycan Cumhuriyeti

Azerbaycan, Güney Kafkasya’da yer alan; Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye Cumhuriyeti ve Türkmenistan

Kazakistan Cumhuriyeti

Kazakistan, Orta Asya’da yer alan; Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye Cumhuriyeti ve Türkmenistan ile

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Akdeniz’de bulunan Kıbrıs adasının kuzeyini teşkil edip, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye

Kırgızistan Cumhuriyeti

Kırgızistan, Orta Asya’da bulunmakta olup; Azerbaycan, Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Özbekistan, Türkiye Cumhuriyeti ve Türkmenistan

Türkiye Cumhuriyeti

Türkiye, Avrupa ve Asya’nın kesişim noktasında olup; Azerbaycan, Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kırgızistan, Özbekistan ve