Osmanlı Devleti Bir Türk Devleti Midir?

Batı literatüründe Osmanlı, daima kavmi-etnik yapısıyla, Türklükle ifade edilmiş, ülke daima ‘Turquia, La Turquie, Turkish Empire’ diye anılagelmiştir. Daha XIII. yüzyılda Marco Polo (1271) Anadolu’dan geçerken memleketi ‘Turquia’ diye adlandırmıştır.

Devlet tipik bir hanedan devletidir, iktidar mutlak biçimde padişahın tekelindedir, ülke onun mülküdür. Hanedan, her ırktan kulları ‘gulam’ sistemiyle Osmanlı yapıp devlet idaresinin başına getirmiş, kullara Türk halkı üzerinde imtiyazlı bir sınıf statüsü vermiştir. Sonuçta, Osmanlı Devleti’ne, ne kerteye Türk devleti denebilir, sorusu ortaya atılmıştır.

Öte yandan, tarihçinin gözünde, Avrupalılar nezdinde Osmanlı devleti, bir Türk devletidir, iyisiyle kötüsüyle onun tüm faaliyetleri Türk’e mal edilmiştir. Avrupa’da başlangıçtan beri tarihçiler bu devleti bir Türk devleti saymışlardır.

Osmanlılar arasında bu görüş, II. Murad döneminde Timur oğullarının Osmanlı Devleti’ni bağımlı görmelerine karşı Oğuz Kağan ve Türk Kayı boyu geleneğinin benimsenmesinde vurgulanmıştır.

Aşık Paşazade tarihinde kavim olarak Osmanlı için daima Türk adı kullanılmış, Osmanlı başarıları “Türk arkalandı” diye kutlanmıştır. Osmanlı sultanı, Türkmen Karakoyunlu hanedanıyla akrabalığını iftiharla belirtmiştir. Şu da bir gerçektir ki, Fatih’ten önce devlet idaresinin başına veziriazam sıfatıyla hep Türk ulema ailelerinden kimseler gelmiştir.

– Prof. Dr. Halil İnalcık


Kaynakça:
Ö. Kumrular, Türk Korkusu (İstanbul: Doğan Kitap, 2016)

Yorum Yapın

Your email address will not be published.

Tarihi Anlatılar Kategorisinde Olanlar

​Ö​zsoy Destanı Operası

Özsoy Operası, 19 Haziran 1934 tarihinde Ankara Halkevi’nde devlet başkanları huzurunda sahnelenen Cumhuriyet döneminin ilk lirik

Sarayda Bir Cinci Hoca

Osmanlı padişahlarından Sultan İbrahim, Kafes günlerinde can korkusuna düşmüş, bu durum da onun psikolojik sarsıntılar geçirmesine