Kazakistan Cumhuriyeti

Kazakistan, SSCB’nin çöküşüyle 25 Aralık 1991‘de bağımsızlığını ilan etmiştir.

Kazakistan, Orta Asya’da yer alan; Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye Cumhuriyeti ve Türkmenistan ile birlikte ‘Yedi Bağımsız Türk Devleti‘nden bir tanesidir. Başkenti Astana’dır.

Astana, Kazakistan Cumhuriyeti
Başkent Astana’dan bir görüntü.

Kazakistan; kuzeyinde Rusya, güneyinde Türkmenistan, Özbekistan ve Kırgızistan, doğusunda Çin Halk Cumhuriyeti ile komşudur. Ayrıca Hazar Denizi ve Aral Gölü‘ne kıyısı bulunmaktadır. Yüz ölçümü bakımından en büyük Türk Devleti’dir.

Kazakistan; bilinen en eski Türk topluluğu olan İskitler‘den itibaren Türkler’in coğrafyası olmuştur. Kazaklar ise, Kırgızlar, Nogaylar gibi bir Türk boyudur ve kelime anlamının “hür adam” olduğu düşünülmektedir.

Kazakistan Haritası

18. yy‘da bölgeyi hakimiyeti altına alan Çarlık Rusya, zamanla Ruslar’ı oraya yerleştirmeye başladı.

1917‘de çıkan Bolşevik İhtilali‘nden sonra Alaş Orda isimli bir Kazak hükümeti kuruldu. Ancak Kızılordu‘nun 1920‘de Kazakistan’a girmesiyle birlikte Kazakistan yeniden Rus boyundurluğu altına alındı.

Çarlık Rusya döneminde büyük baskıya maruz kalan Türkler, SSCB döneminde kontrol altında tutulmak için göçebe hayatlarını bırakıp yerleşik düzene geçmeye zorlandılar. Karşı çıkanların hepsi katledildi, geri kalanlar ise sistematik bir şekilde asimile edilmeye çalışıldı.

Kazakistan, SSCB’nin çöküşüyle 25 Aralık 1991‘de bağımsızlığını ilan etmiştir.

Ülkenin nüfusu 17,693,500 olup, yönetim biçimi cumhuriyettir. Bayrağı, gök mavi zemin üzerinde altın renkli güneş, kanatları açık bir kartal ve “koç boynuzu” denilen bir şerit nakış bulundurmaktadır.

Ülkenin para birimi Tenge olup, uranyum, krom, kömür, altın, demir gibi yeraltı kaynakları bakımından oldukça zengindir. Ekonomisi madencilik, tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Kazakistan’da sert karasal iklim görülmektedir. Büyük şehirler dışında eski göçebe kültürü olduğu gibi devam etmekte ve halkın büyük çoğunluğu geçimini hayvancılıkla sağlamaktadır.

Kazakistan’da eğitim seviyesi yüksektir ve resmi dil Kazakça ile Rusça‘dır.

Kazakistan Cumhuriyeti Milli Marşı

Altın güneştir asumanı,
Altındandır bozkırı,
Erliktendir (yiğitliktendir) destanı
İlime (memleketime) bir bak!

Ezelden er diye,
Şanımız çıktı,
Namusunu vermeyen,
Güçlü Kazağım hey!

Benim ilim (memleketim), benim ilim,
Gülün olup eğileyim,
Şarkın olup söyleneyim, ilim!
Doğduğum yerim benim – Kazakistanım!

Geleceğe yol olan,
Geniş ve zengin yerim var.
Birliğe yaraşır,
Bağımsız ilim (memleketim)var.

Karşılar vakti,
Ebedi bir dost gibi.
Bizim ilimiz (memleketimiz) bahtlı,
Bizim ilimiz (memleketimiz) böyle!

Yorum Yapın

Your email address will not be published.

Bağımsız Türk Devletleri Kategorisinde Olanlar

Azerbaycan Cumhuriyeti

Azerbaycan, Güney Kafkasya’da yer alan; Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye Cumhuriyeti ve Türkmenistan

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Akdeniz’de bulunan Kıbrıs adasının kuzeyini teşkil edip, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye

Kırgızistan Cumhuriyeti

Kırgızistan, Orta Asya’da bulunmakta olup; Azerbaycan, Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Özbekistan, Türkiye Cumhuriyeti ve Türkmenistan

Özbekistan Cumhuriyeti

Özbekistan, Orta Asya’da yer alan; Azerbaycan, Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kırgızistan, Türkiye Cumhuriyeti, ve Türkmenistan

Türkiye Cumhuriyeti

Türkiye, Avrupa ve Asya’nın kesişim noktasında olup; Azerbaycan, Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kırgızistan, Özbekistan ve