İskitler’in Yunanlaşan Hükümdarlarını Öldürüşü

Yunan tarihçisi Heredot, İskitler’le ilgili yazdıklarında İskitler’in gelenek ve göreneklerine çok bağlı olduklarını, milli benliklerini kaybedenlere karşı tahammülsüz olduklarını ve bu kimseleri ağır bir şekilde cezalandırdıklarını anlatmaktadır. Heredot, İskit hükümdarı Skil’in işte bu sebeple gerçekleşen acı sonunu da kaleme almıştır:

Skil’in babası İskit hükümdarı Ariapites (Ariapeithes); annesi ise Yunanlı bir kadındır. Annesi, Skil’e Yunanca konuşmayı ve yazmayı öğretir; bunun yanı sıra Yunanca olan her şeye karşı sevgi beslemesine vesile olur.

Skil, hükümdar olduğu zaman sık sık Boristen’e gider. Şehre girerken Yunan kıyafeti giyer. Skil, Boristen’de evlenip kendine bir ev yapar. Orada bazen bir ay bazen de daha fazla kaldıktan sonra şehirden ayrılır. Tekrar İskit kıyafetlerini giyerek bozkırdaki topraklarına döner. Tabii olarak İskitler, deliliğe yol açan Tanrı’ya tapmanın ahmaklık olduğu düşüncesiyle Yunanlıları, Bacchanalia ayinine olan tutkularından dolayı kınarlar.

Bir keresinde Skil, Bacchanalia ayinine katılır. Bunu gören Boristen ahalisinden birisi, İskitlerin dalga geçtikleri Yunan geleneklerini kendi hükümdarlarının benimsediğini İskitlere haber verir. Haberi ulaştıran adam İskitleri gizlice Bacchanalia’nın yapıldığı yere götürür. İskitler orada Yunan kıyafetini giyip, Yunan müzik aletini çalan kendi hükümdarlarını görünce hemen şehri terk ederler. Bu haberi bütün orduya yayarlar. Bundan sonra halk ayaklanır, Skil’in baba tarafından kardeşi olan Oktamasad’ı (Octamasadas) hükümdar olarak seçer. Skil, İskitlerin elinden kurtulamaz. Oktamasad onun kellesini alır.

Bu olayı özetleyen Heredot: “İskitler geleneklerine o kadar sıkı bağlılar ki, başka kültürlere ait bir geleneği benimseyenleri en ağır cezaya tabi tutarlar” diye yazmaktadır.


Kaynakça:
Hasanov Zaur. Çev. Bağdagül Musa. “İskitlere ve Türk-Moğol Halklarına Ait Aynı Gelenekler, Kültler ve Psikolojik Özellikler” Belleten, 2016, c.LXXX, s.288, ss.654.
https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfbEhjZUJQRktYNnc/view (Erişim, 16.06.2017)

Yorum Yapın

Your email address will not be published.

Tarihi Anlatılar Kategorisinde Olanlar

​Ö​zsoy Destanı Operası

Özsoy Operası, 19 Haziran 1934 tarihinde Ankara Halkevi’nde devlet başkanları huzurunda sahnelenen Cumhuriyet döneminin ilk lirik

Sarayda Bir Cinci Hoca

Osmanlı padişahlarından Sultan İbrahim, Kafes günlerinde can korkusuna düşmüş, bu durum da onun psikolojik sarsıntılar geçirmesine