/

İlk Türk Devletleri

Tarihte ilk çağ ve orta çağda İslamiyet öncesi döneminde kurulmuş olan Türk devletlerinin listesi;

İlk Çağ

Orta Çağda İslamiyet Öncesi Dönem

  • Göktürk Kağanlığı (Birinci Göktürk)  552 – 582
  • Avrupa Avar Kağanlığı (Avar İmparatorluğu) 562 – 803
  • Büyük Bulgar Hanlığı (Onoguria / Onoghuria) 630 – 665
  • Hazar İmparatorluğu (Hazar Kağanlığı)  630 – 965
  • Birinci Bulgar İmparatorluğu (Tuna Hanlığı, Bulgar Knezliği, Bulgar Çarlığı) 632 – 1018
  • İdil Bulgarları 665 – 1391
  • İkinci Doğu Göktürk Kağanlığı (Kutluk Devleti) 681 – 744
  • Uygur Kağanlığı 744 – 840
  • Karluklar (Gelolu, Gelu, Khololo, Khorlo, Harluut) 766 – 840
  • Karahanlı Devleti 840 – 1042

Yorum Yapın

Your email address will not be published.

Tarih Kategorisinde Olanlar

Türk Tarihine Giriş

Türk tarihi, günümüzdeki Türk halklarının ve yabancı halkların arasında zamanla erimeden önce Türk dilini konuşmuş olan

Türk Tarihi

Geçmişten günümüze Türklerin Tarihi Tarih, geçmişte yaşayan insanların yapmış olduklar her türlü faaliyetleri (savaşlar, göçler, antlaşmalar,