SEKA – Kocaeli Kağıt Fabrikası

SEKA – Kocaeli Kağıt Fabrikası, 1936 Ocak ayında tamamlanmış, 6 Kasım 1936’da İktisat Bakanı Celal Bayar tarafından açılışı yapılmıştır. Fabrika ilk deneme üretimini 18 Nisan 1936’da yapmıştır. Kocaeli Kağıt Fabrikası,

Yazıyı Oku

Bizans’ın Paralı Askerleri; Türkopoller

11. yüzyılın sonlarından itibaren Bizans ordusunda görev yapan Hıristiyanlaştırılmış paralı Türk askerlerine Türkopol (Turcopole/Türkoğlu) denilmekteydi. 1123 yıl boyunca ayakta kalan Bizans İmparatorluğu’nun, bu uzun ömrünü borçlu olduğu şeylerden biri şüphesiz

Yazıyı Oku

Karamanlılar – Ortodoks Türkler

Karamanlılar, ağırlıklı olarak Konya’dan Ankara’ya, Karaman ve Kayseri’yi içine alacak şekilde İç Anadolu Bölgesi’nde yaşayan ve yaşadıkları coğrafya dolayısıyla bu ismi alan Ortodoks Türk halkıdır. Köken ve Aidiyetleri Lozan Barış

Yazıyı Oku

Sümerbank Nazilli Basma Fabrikası

Sümerbank Nazilli Basma Fabrikası, Ulu Önder Atatürk’ün “Sosyal Fabrika” projelerinden ilki olarak hayata geçmiştir. Bu proje fabrikalar, fabrika olmalarının yanı sıra birer eğitim, bilim, sanat ve spor merkezidir; işçiye ise

Yazıyı Oku

Montrö (Montreux) Boğazlar Sözleşmesi

Montrö Boğazlar Sözleşmesi, yabancı gemilerin Çanakkale ve İstanbul boğazlarından geçiş şartlarını ve boğazların güvenliği konusunda yapılmış olan sözleşmedir. Montrö Boğazlar Sözleşmesi, 1923 yılında imzalanan Lozan Barış Antlaşması‘nda bulunan Boğazlar Sözleşmesi’nin getirdiği

Yazıyı Oku

Yahudilerin Filistin’e Göçü ve Kırmızı Tezkere

Yahudilerin Osmanlı Topraklarına Göçü 19. yüzyılda dünyanın çeşitli ülkelerinde yükselen anti-semitizm hareketiyle başta Rusya olmak üzere pek çok ülkede dağınık halde yaşayan Yahudiler, bulundukları ülkeleri yavaş yavaş terk etmeye başladılar.

Yazıyı Oku

Truman Doktrini

Truman Doktrini ve Türkiye’nin Kıbrıs’a 10 yıl Geciken Müdahalesi 1945‘ten sonra Sovyet Rusyası‘nın hızlı bir şekilde gelişen politikası ve artan komünizm tehlikesi, ABD‘nin dış politikasını yeniden şekillendirmiştir. Rusya‘nın, İngiltere‘nin çıkar

Yazıyı Oku

İstanbul Rasathanesi

“Dar-ü’r Rasad-ül Cedid el-Sultani” olarak da bilinen İstanbul Rasathanesi, 16. yy‘ın ikinci yarısında Osmanlı Devleti‘nin ilk gözlemevi olarak dönemin en önemli bilginlerinden Takiyüddin er-Raşit öncülüğünde kurulmuştur. Bu nedenle gözlemevi, “Takiyüddin

Yazıyı Oku

Kara Ocak – 20 Yanvar Katliamı

20 Yanvar (Ocak) Katliamı olarak da anılan Kara Ocak (Qara Yanvar), 1990 yılının 19 Ocak‘ı 20‘ye bağlayan gecesinde, Kızıl Ordu‘nun Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti‘nin başkenti Bakü‘ye girerek gerçekleştirdiği katliamdır. 1980‘li

Yazıyı Oku

Kıbrıs Barış Harekatı

1571 yılında Osmanlı Devleti‘nin hakimiyeti altına alınan Kıbrıs adasına, fetihten sonra Konya ve Karaman çevresindeki Türkler yerleştirilerek burada bir Türk nüfusu oluşturuldu. 93 Rus Harbi‘nden sonra imzalanan 1878 tarihli Ayastefanos

Yazıyı Oku