Eski Türklerde Kafatası Kültü

Eski çağlarda bazı savaşçı toplumlarda görülen kafatası kültü, Türkler arasında da yer bulmuştur. İskitler ve Hunlar’da, savaşlarda öldürülen düşmanın kafatasını toplama, yemin törenlerinde düşmanın kafatasından içki içme gibi adetler vardır

Yazıyı Oku

İskitler’in Yunanlaşan Hükümdarlarını Öldürüşü

Yunan tarihçisi Heredot, İskitler’le ilgili yazdıklarında İskitler’in gelenek ve göreneklerine çok bağlı olduklarını, milli benliklerini kaybedenlere karşı tahammülsüz olduklarını ve bu kimseleri ağır bir şekilde cezalandırdıklarını anlatmaktadır. Heredot, İskit hükümdarı

Yazıyı Oku

İskitler (Sakalar)

İskitler (Sakalar), Avrupa‘nın doğusu (Kırım ve Pontik Bozkırları) ile Orta Asya‘da, Tanrı Dağları ve Fergana Vadisi‘ni de içine alan bölgelerde yaşamış göçebe bir toplumdur. İskitler için Grek kaynaklarında “Skythai“, Asur kaynaklarında

Yazıyı Oku