İlk Türk Devletleri

Tarihte ilk çağ ve orta çağda İslamiyet öncesi döneminde kurulmuş olan Türk devletlerinin listesi; İlk Çağ İskitler (Sakalar) M.Ö. 8. yüzyıl M.Ö. 3. yüzyıl Asya Hun İmparatorluğu (Büyük Hun İmparatorluğu) M.Ö. 220-46 Avrupa

Yazıyı Oku