Sarayda Bir Cinci Hoca

Osmanlı padişahlarından Sultan İbrahim, Kafes günlerinde can korkusuna düşmüş, bu durum da onun psikolojik sarsıntılar geçirmesine neden olmuştu. Zaman zaman kendisini okutmak üzere çeşitli hocaları yanına çağırmaktaydı. Sultan olunca devam

Yazıyı Oku

Türk Aydınlanma Çağı ve İçtihad Dergisi

Cumhuriyet devri ideolojisinin kaynağı kabul edilen Türk Aydınlanma Çağı’nda (1890-1914) bir kültür devrimi yapılmaya çalışılmıştır. Türk devriminin mimarı olan aydın subaylar ve tıbbiyeliler, bu dönemde tartışılan Batılılaşma fikirlerinin eşliğinde yetişmişler;

Yazıyı Oku

Osmanlı Devleti Bir Türk Devleti Midir?

Batı literatüründe Osmanlı, daima kavmi-etnik yapısıyla, Türklükle ifade edilmiş, ülke daima ‘Turquia, La Turquie, Turkish Empire’ diye anılagelmiştir. Daha XIII. yüzyılda Marco Polo (1271) Anadolu’dan geçerken memleketi ‘Turquia’ diye adlandırmıştır.

Yazıyı Oku

Bağnazlığın Kurbanı Molla Lütfi

Osmanlı hükümdarı Fatih Sultan Mehmed, İstanbul’a bir üniversite ve aynı zamanda bir akademi niteliğindeki Semaniye Medresesi’ni (Sahn-ı Seman Medresesi, 1471) kurmaya niyetlenmiştir. Bunun üzerine medreseyi kurmak için Fatih, Türkistan’dan dönemin

Yazıyı Oku

Tanzimat Fermanı

Tanzimat Fermanı, 3 Kasım 1839 tarihinde Hariciye Nazırı Koca Mustafa Reşid Paşa tarafından Gülhane Parkı‘nda okunan ve Sultan I. Abdülmecid‘in imzasını taşıyan, Osmanlı Devleti‘nin demoktarikleşme sürecinin ilk somut adımı olan

Yazıyı Oku