Tanzimat Fermanı

Tanzimat Fermanı, 3 Kasım 1839 tarihinde Hariciye Nazırı Koca Mustafa Reşid Paşa tarafından Gülhane Parkı‘nda okunan ve Sultan I. Abdülmecid‘in imzasını taşıyan, Osmanlı Devleti‘nin demoktarikleşme sürecinin ilk somut adımı olan

Yazıyı Oku