Çin Seddi

Çin’in kuzeybatısını saran ve bugün Pekin’in biraz dışından ulaşılma imkanı olan Çin Seddi‘nin yapılma amacı temel olarak kuzeyden gelen Türk akınlarını durdurmaktır.

Çin’de M.Ö. 481-256 yılları arasında “Savaşçı Devletler Çağı” adı verilen bir dönem yaşanmıştır. Bu dönemde 1000 kadar Çin sülalesi, derebeylik ve siyasi iktidar mücadelesine girmiş, birbirleriyle uzun zaman savaşmışlardır. Çin topraklarında siyasi ve askeri birliğin sağlanamaması burayı dış tehlikelere açık hale getirmişti. Tam da bu dönemde Hunlar kuzeyden bu topraklara akınlar düzenlemeye başladılar.

Hunlar’ın yaptığı akınlara karşı duramayan Çinliler, kendi ufak savunma setlerini oluşturmaya başlamış, daha sonraki yıllarda İmparator Qin Shin Huang‘ın emriyle bu setler boydan boya birleştirilerek aşılmaz bir savunma duvarına dönüştürülmüştür.

Yapımı ve sürekli gerçekleştirilen onarımı seneler süren bu “aşılmaz savunma duvarı“, Hunlar öncülüğünde pek çok kez aşılmıştır.

Toplam uzunluğu 8.851,8 km olan Çin Seddi, Po Hay körfezinin kıyısından başlayarak Gobi çölünün güneyinden batısına kadar devam eder.

Çin Seddi Harita

Seddin inşasında çiftçiler, suçlular ve savaş esirleri çalıştırılmış ve tahminen bir milyon işçi inşaat sırasında hayatını kaybetmiştir. Duvarlarda yazılı olan isimlerin burada çalışan işçiler tarafından yazıldığı düşünülmektedir. Ayrıca Çin imparatoruna karşı gelenlerin canlı olarak yapım aşamasındaki duvarlar arasına gömüldüğü rivayet edilir.

Çin Seddi‘nin yapısı her tarafında aynı olmamakla beraber yer yer zayıf noktalardan oluşur. Duvarlar ortalama 5-10 metre yüksekliğinde, 5-8 metre kalınlığındadır.

Dış tehditlere (Türk-Moğol akınları) karşı savunma aracılığıyla yapılan duvarın her 200 metresinde bir gözetleme kulesi, her 9 kilometresinde bir fener kulesi ve bunların sırası boyunca okçu siperleri bulunur.

2007 yılında Dünyanın Yeni Yedi Harikası‘ndan biri seçilen Çin Seddi, 1986 yılında UNESCO Dünya Mirasları listesine alınmıştır.


Kaynakça;
“China’s Great Wall Found To Measure More Than 20,000 Kilometers”. Bloomberg. June 5, 2012. Retrieved
The New York Times with introduction by Sam Tanenhaus (2011). The New York Times Guide to Essential Knowledge: A Desk Reference for the Curious Mind. St. Martin’s Press of Macmillan Publishers. p. 1131. ISBN 978-0-312-64302-7.