Truman Doktrini

Truman Doktrini ve Türkiye’nin Kıbrıs’a 10 yıl Geciken Müdahalesi 1945‘ten sonra Sovyet Rusyası‘nın hızlı bir şekilde gelişen politikası ve artan komünizm tehlikesi, ABD‘nin dış politikasını yeniden şekillendirmiştir. Rusya‘nın, İngiltere‘nin çıkar

Yazıyı Oku

Eski Türklerde Kafatası Kültü

Eski çağlarda bazı savaşçı toplumlarda görülen kafatası kültü, Türkler arasında da yer bulmuştur. İskitler ve Hunlar’da, savaşlarda öldürülen düşmanın kafatasını toplama, yemin törenlerinde düşmanın kafatasından içki içme gibi adetler vardır

Yazıyı Oku

Avrupa’da Türk Korkusu

I. Ferdinand’ın Kanuni’ye yolladığı elçi Ogier Ghislain de Busbecq “Türk tehlikesi” için şöyle der: “Bizce tamamen bilinen, zafer prensiplerinden mahrum, topraklarımıza hücum eden alelade bir düşman olsaydı, kuvvetlerimiz de ona

Yazıyı Oku

Atatürk’ün Gazetede Hükümeti Eleştirmesi

Mustafa Kemal Atatürk, 1937 yılının 23-27 Ocak günlerinde “Asım Us” imzasıyla bir dizi makale yayımlamıştır. Kurun Gazetesi’nde yayınlanan 5 makalelik dizinin konusu, o günlerde hakkında en ateşli tartışmaların yapıldığı Hatay

Yazıyı Oku

İmparatorluğun Doğu Toprakları ve Araplaşma

I. Dünya Savaşı’nda Cemal Paşa’nın emir subayı olarak görev yapan Falih Rıfkı Atay; Suriye, Filistin ve Kanal Cepheleri’nde gözlemlerini, yaşadıklarını ve Osmanlı Devleti’nin yıllar boyunca hakimiyeti altında tuttuğu Orta Doğu’da

Yazıyı Oku

Rauf Denktaş

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti‘nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı, Türk siyasetçi, yazar ve hukukçu Rauf Raif Denktaş, 27 Ocak 1924 tarihinde Kıbrıs‘ta Hakim Mehmet Raif Efendi‘nin dördüncü ve son çocuğu olarak

Yazıyı Oku

Ali Fuat Cebesoy

Türk İstiklal Savaşı komutanı, Atatürk‘ün silah arkadaşı, Türkiye Cumhuriyeti‘nin kurucularından biri olan Ali Fuat Cebesoy, 93 Harbi komutanlarından Müşir (Mareşal) Mehmed Ali Paşa‘nın torunu ve daha sonradan Türkiye‘nin ilk Bayındırlık

Yazıyı Oku

Halide Edip Adıvar

Türk yazar, öğretmen, siyasetçi ve akademisyen Halide Edip Adıvar, 1884 yılında Ceyb-i Hümayun katibi Mehmet Edib Bey ile Fatma Berifem Hanım‘ın evliliğinden dünyaya geldi. Küçük yaşlardayken annesini veremden kaybetti. İlköğrenim

Yazıyı Oku

Muharrem Ergin

Büyük dilbilimci ve Türkolog Muharrem Ergin, 1923 yılında (o dönemler SSCB yönetiminde olan) Ahıska şehrinde Haydar Bey ile Naime Hanım‘ın 11 çocuğundan biri olarak dünyaya geldi. Kemaloğulları olarak bilinen aile

Yazıyı Oku