İskitler’in Yunanlaşan Hükümdarlarını Öldürüşü

Yunan tarihçisi Heredot, İskitler’le ilgili yazdıklarında İskitler’in gelenek ve göreneklerine çok bağlı olduklarını, milli benliklerini kaybedenlere karşı tahammülsüz olduklarını ve bu kimseleri ağır bir şekilde cezalandırdıklarını anlatmaktadır. Heredot, İskit hükümdarı

Yazıyı Oku

Araplar’dan Kaçıp Türklere Sığınan Maniciler

10. yüzyılda yaşamış olan İbnü’n Nedim’in Kitab-el Fihrist adlı yapıtında, Arap halifesi Muktedir zamanında (Miladi 908-932) Mani dini mensuplarının uğradıkları baskılar ve kötü davranışlar anlatılır. Arap halifesinin zulmünden kurtulmak, kendi

Yazıyı Oku

Türk Aydınlanma Çağı ve İçtihad Dergisi

Cumhuriyet devri ideolojisinin kaynağı kabul edilen Türk Aydınlanma Çağı’nda (1890-1914) bir kültür devrimi yapılmaya çalışılmıştır. Türk devriminin mimarı olan aydın subaylar ve tıbbiyeliler, bu dönemde tartışılan Batılılaşma fikirlerinin eşliğinde yetişmişler;

Yazıyı Oku

Osmanlı Devleti Bir Türk Devleti Midir?

Batı literatüründe Osmanlı, daima kavmi-etnik yapısıyla, Türklükle ifade edilmiş, ülke daima ‘Turquia, La Turquie, Turkish Empire’ diye anılagelmiştir. Daha XIII. yüzyılda Marco Polo (1271) Anadolu’dan geçerken memleketi ‘Turquia’ diye adlandırmıştır.

Yazıyı Oku

Bağnazlığın Kurbanı Molla Lütfi

Osmanlı hükümdarı Fatih Sultan Mehmed, İstanbul’a bir üniversite ve aynı zamanda bir akademi niteliğindeki Semaniye Medresesi’ni (Sahn-ı Seman Medresesi, 1471) kurmaya niyetlenmiştir. Bunun üzerine medreseyi kurmak için Fatih, Türkistan’dan dönemin

Yazıyı Oku