İstanbul Rasathanesi

“Dar-ü’r Rasad-ül Cedid el-Sultani” olarak da bilinen İstanbul Rasathanesi, 16. yy‘ın ikinci yarısında Osmanlı Devleti‘nin ilk gözlemevi olarak dönemin en önemli bilginlerinden Takiyüddin er-Raşit öncülüğünde kurulmuştur. Bu nedenle gözlemevi, “Takiyüddin

Yazıyı Oku

Kara Ocak – 20 Yanvar Katliamı

20 Yanvar (Ocak) Katliamı olarak da anılan Kara Ocak (Qara Yanvar), 1990 yılının 19 Ocak‘ı 20‘ye bağlayan gecesinde, Kızıl Ordu‘nun Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti‘nin başkenti Bakü‘ye girerek gerçekleştirdiği katliamdır. 1980‘li

Yazıyı Oku

Kıbrıs Barış Harekatı

1571 yılında Osmanlı Devleti‘nin hakimiyeti altına alınan Kıbrıs adasına, fetihten sonra Konya ve Karaman çevresindeki Türkler yerleştirilerek burada bir Türk nüfusu oluşturuldu. 93 Rus Harbi‘nden sonra imzalanan 1878 tarihli Ayastefanos

Yazıyı Oku

Hakimiyet-i Milliye

Hakimiyet-i Milliye, Kurtuluş Savaşı’nın amacını ve Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin kararlarını millete duyurmak amacıyla 10 Ocak 1920 tarihinde Atatürk‘ün Ankara‘da çıkarttığı Türkçe gazetedir. 4 – 11 Eylül 1919

Yazıyı Oku

Tanzimat Fermanı

Tanzimat Fermanı, 3 Kasım 1839 tarihinde Hariciye Nazırı Koca Mustafa Reşid Paşa tarafından Gülhane Parkı‘nda okunan ve Sultan I. Abdülmecid‘in imzasını taşıyan, Osmanlı Devleti‘nin demoktarikleşme sürecinin ilk somut adımı olan

Yazıyı Oku

Soyadı Kanunu

Soyadı Kanunu, 21 Haziran 1934 tarihinde kabul edilen, 2 Temmuz 1934 günü Resmi Gazete‘de yayımlanan ve 2 Ocak 1935‘te yürürlüğe giren, her Türk vatandaşının bir soyadı almasını zorunlu kılan ve

Yazıyı Oku