Kavimler Göçü

Asya Hun Devleti‘nin parçalanmasının ardından Çin‘in hakimiyetine giren Hunlar, bir süre sonra bağımsızlık istenciyle kuzeye ve batıya doğru göç etmeye başlamışlardır. Kuzeye göç edenler bağımsız topluluklar halinde yaşarken, batıya göç edenler

Yazıyı Oku

Çin Seddi

Çin’in kuzeybatısını saran ve bugün Pekin’in biraz dışından ulaşılma imkanı olan Çin Seddi‘nin yapılma amacı temel olarak kuzeyden gelen Türk akınlarını durdurmaktır. Çin’de M.Ö. 481-256 yılları arasında “Savaşçı Devletler Çağı”

Yazıyı Oku

Asya Hun Devleti

Asya Hun Devleti (Büyük Hun İmparatorluğu), Çin kaynaklarında Hiung-nu, eski Türkçe’de Kun ve batı dillerinde Hun olarak geçen Türk devletidir. Bu adlar; “boy, halk, topluluk” anlamlarına gelmektedir. Asya Hun Devleti‘nin kuruluşuna dair net bir bilgi

Yazıyı Oku

İskitler (Sakalar)

İskitler (Sakalar), Avrupa‘nın doğusu (Kırım ve Pontik Bozkırları) ile Orta Asya‘da, Tanrı Dağları ve Fergana Vadisi‘ni de içine alan bölgelerde yaşamış göçebe bir toplumdur. İskitler için Grek kaynaklarında “Skythai“, Asur kaynaklarında

Yazıyı Oku

Türk Tarihine Giriş

Türk tarihi, günümüzdeki Türk halklarının ve yabancı halkların arasında zamanla erimeden önce Türk dilini konuşmuş olan Türk topluluklarının ortak tarihidir. Göktürkler‘den önce var olmuş Türk dili konuşan topluluklar bazı tarihçiler

Yazıyı Oku

İlk Türk Devletleri

Tarihte ilk çağ ve orta çağda İslamiyet öncesi döneminde kurulmuş olan Türk devletlerinin listesi; İlk Çağ İskitler (Sakalar) M.Ö. 8. yüzyıl M.Ö. 3. yüzyıl Asya Hun İmparatorluğu (Büyük Hun İmparatorluğu) M.Ö. 220-46 Avrupa

Yazıyı Oku

Türk Tarihi

Geçmişten günümüze Türklerin Tarihi Tarih, geçmişte yaşayan insanların yapmış olduklar her türlü faaliyetleri (savaşlar, göçler, antlaşmalar, sosyal ve ekonomik yaşayışlar vb.) yer – zaman göstererek, neden – sonuç içerisinde, belgelere

Yazıyı Oku

Ürkün Katliamı (1916 Katliamı)

Ürkün Katliamı, Rusların Kırgızistan‘da yaşayan Türklere yaptığı katliamdır. Kırgız Türkleri, 1876 yılında Hokand Hanlığı‘nın yıkılmasıyla Ruslar’ın hakimiyeti altına girdiler. Ruslar, bu yeni hakimiyet alanlarında kontrol sağlamak için sömürgeci politikaları doğrultusunda bölgeye

Yazıyı Oku

Anıtkabir

Anıtkabir, İstiklal Savaşı’nın önderi, Türkiye Cumhuriyeti‘nin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’da bulunan anıt mezarıdır. Anıt mezarın projesi için 1 Mart 1941’de uluslararası bir yarışma yapılmış, yarışmaya çeşitli ülkelerden toplamda

Yazıyı Oku