Son Yayınlanan

Türk Tarihi ve Kültürü

Posted on in Tarihi Anlatılar

Atatürk, Komünizm ve Türkiye Komünist Fırkası

Atatürk‘e göre, Atatürkçülük ilkelerinden taviz verilmeden diğer ülkeler ile ittifaklar kurulabilir, antlaşmalar yapılabilirdi. Onun güttüğü dış politika gerçekçi ve yararcıydı. Bu açıdan, Milli Mücadele döneminde başlayıp Cumhuriyet‘in ilanından sonra da devam eden Sovyet Rusya – Türkiye dostluk ilişkisi son derece olağandır. Fakat o hiçbir zaman Rusya ile münasebette komünizmin, Türk milletince benimsenebilecek bir fikir olduğunu… Keep Reading

İstiklal Mahkemeleri, Duruşmadan Bir Kare
Posted on in Nedir

İstiklal Mahkemeleri

İstiklal Mahkemeleri, Milli Mücadele döneminde TBMM’nin otoritesini sağlamak, yurtta artan iç tehditleri kontrol ederek bunların sorumlularını hızlı ve kesin bir biçimde cezalandırmak amacıyla kurulmuştur. Kuruluşu TBMM’nin 21 nolu kanunu olan “Firariler Hakkında Kanun”un yürürlüğe girmesiyle olmuştur. İstiklal Mahkemeleri’nden Önceki Genel Durum İstiklal Savaşı‘nın en büyük sorunlarından biri de asker kaçaklarıydı. I. Dünya Savaşı‘nda başlayan asker… Keep Reading

Atatürk ve Rıza Pehlevi
Posted on in Tarihi Anlatılar

​Ö​zsoy Destanı Operası

Özsoy Operası, 19 Haziran 1934 tarihinde Ankara Halkevi’nde devlet başkanları huzurunda sahnelenen Cumhuriyet döneminin ilk lirik sahne eseridir. Yeni kurulan cumhuriyeti yakından takip eden İran Şahı Rıza Pehlevi’nin, 1934 yılında ülkemize yapacağı ziyarette sahnelenmesi için Mustafa Kemal Atatürk tarafından sipariş edilmiştir. İlk milli operamız olan Özsoy Destanı, o sıralar 27 yaşında olan ve bu vazife… Keep Reading

Dede Korkut Kitabına Göre Kadınlar
Posted on in Tarihi Anlatılar

Dede Korkut Kitabı’na Göre Kadınlar

Asıl adı “Kitâb-ı Dede Korkud Alâ Lisân-ı Tâife-i Oğuzân” olan ve “Dede Korkut Hikayeleri” olarak bildiğimiz eserin ‘Mukaddime’ bölümünde Dede Korkut, kadınları dört gruba ayırmaktadır: “Ozan söyler: Karılar dört türlüdür; Birisi solduran sopdur Birisi dolduran topdur Birisi evin dayağıdır Birisi de ne kadar dersen bayağıdır. SOLDURAN SOP odur ki, sabahleyin yerinden kalkar. Elini yüzünü yıkamadan… Keep Reading

Posted on in Nedir

SEKA – Kocaeli Kağıt Fabrikası

SEKA – Kocaeli Kağıt Fabrikası, 1936 Ocak ayında tamamlanmış, 6 Kasım 1936’da İktisat Bakanı Celal Bayar tarafından açılışı yapılmıştır. Fabrika ilk deneme üretimini 18 Nisan 1936’da yapmıştır. Kocaeli Kağıt Fabrikası, yeni Türkiye Cumhuriyeti‘nin iktisadi hamlelerinden biridir. Atatürk bir konuşmasında şöyle demektedir; “(…)Ama ben biliyorum ki ötekilerden vazgeçilse bile kağıt fabrikasından vazgeçilemez. Çünkü bu ülke, kağıdını… Keep Reading

Posted on in Nedir

Bizans’ın Paralı Askerleri; Türkopoller

11. yüzyılın sonlarından itibaren Bizans ordusunda görev yapan Hıristiyanlaştırılmış paralı Türk askerlerine Türkopol (Turcopole/Türkoğlu) denilmekteydi. 1123 yıl boyunca ayakta kalan Bizans İmparatorluğu’nun, bu uzun ömrünü borçlu olduğu şeylerden biri şüphesiz ki güçlü ordusudur. 11 asır boyunca askeri sistemi sürekli değişikliklere uğramıştır. Genel hatlarıyla imparatorluk ordusu; merkez kuvvetleri, thema askerleri ve paralı askerlerden oluşuyordu. 11. yüzyıla… Keep Reading

Posted on in Nedir

Karamanlılar – Ortodoks Türkler

Karamanlılar, ağırlıklı olarak Konya’dan Ankara’ya, Karaman ve Kayseri’yi içine alacak şekilde İç Anadolu Bölgesi’nde yaşayan ve yaşadıkları coğrafya dolayısıyla bu ismi alan Ortodoks Türk halkıdır. Köken ve Aidiyetleri Lozan Barış Konferansı sırasında imzalanan 30 Ocak 1923 tarihli “Türk ve Rum Mübadelesine İlişkin Sözleşme ve Protokol” adındaki mübadele sözlemesi çerçevesinde zorunlu göçe tabi tutularak Yunanistan’a gönderilmişlerdir.… Keep Reading

Posted on in Tarihi Anlatılar

Atatürk Tavana Ateş Etmemi Söyledi!

Dünyanın ilk kadın savaş pilotu ve Atatürk’ün manevi kızı olan Sabiha Gökçen, 1980 yılında TRT’nin “Atatürk’ten Anılar” programına konuk olur. Nazmi Kal ile yaptığı söyleşide Gökçen, çok değerli anılar aktarır. Bunlardan birisi de Hatay meselesi ile ilgilidir. 1937 yılında Fransa’nın Hatay’ı Suriye’ye bırakma düşüncesi haberleri yayılmaya başlayınca Atatürk, diplomatların beraberindeki Fransız Büyükelçi M. Ponceau’ya Ankara’nın… Keep Reading

Posted on in Nedir

Sümerbank Nazilli Basma Fabrikası

Sümerbank Nazilli Basma Fabrikası, Ulu Önder Atatürk’ün “Sosyal Fabrika” projelerinden ilki olarak hayata geçmiştir. Bu proje fabrikalar, fabrika olmalarının yanı sıra birer eğitim, bilim, sanat ve spor merkezidir; işçiye ise her türlü imkanın sunulduğu ve güvencenin sağlandığı bir fabrika olması planlanmıştır. Cumhuriyet’in ilanından sonra yapılması gereken iktisadi hamlenin önemi, Mustafa Kemal Atatürk’ün 17 Şubat –… Keep Reading

Posted on in Nedir

Montrö (Montreux) Boğazlar Sözleşmesi

Montrö Boğazlar Sözleşmesi, yabancı gemilerin Çanakkale ve İstanbul boğazlarından geçiş şartlarını ve boğazların güvenliği konusunda yapılmış olan sözleşmedir. Montrö Boğazlar Sözleşmesi, 1923 yılında imzalanan Lozan Barış Antlaşması‘nda bulunan Boğazlar Sözleşmesi’nin getirdiği kısıtlamaları ortadan kaldırmak için 20 Temmuz 1936 yılında imzalanmıştır. Lozan Barış Antlaşması’nın getirdiği silahsızlanma esası ilk olarak Almanya tarafından delindi. Türkiye, Almanya ile başlayan bu… Keep Reading

1 2 3 10
Go to Top